Nägemiskontroll

 KOOS LASTE HEAKS MTÜ AITAB AVASTADA JA ENNETADA LASTE NÄGEMISPROBLEEME

Lugupeetud koolijuht, õpetajad ja lapsevanemad

KOOS LASTE HEAKS MTÜ on pühendunud laste heaolule Eestis. Koos Laste
Heaks MTÜ tegevuse keskmes on lapsed, nende tervis, haridus, võrdsus
ja kaitse. Meie ülesanne on kaitsta ja toetada ka eriti ebasoodsas
olukorras olevaid lapsi. Koostöös paljude partneritega on Koos Laste
Heaks MTÜ võimalik aidata neid, kes seda vajavad.

Kõige suurem osa informatsiooni ümbritsevast maailmast jõuab
inimeseni läbi nägemise. Inimese nägemistervisele pannakse alus
lapsepõlves. Halb nägemine võib oluliselt mõjutada õppeedukust.
Hariduslikud probleemid võivad põhjustada depressiooni ja madalat
enesehinnangut. KUNA LAPSE ORGANISM ON AGA VÄGA KOHANEMISVÕIMELINE,
SIIS PALJUD LAPSEVANEMAD EI SAA ÕIGEAEGSELT ARU, ET NENDE LASTE
NÄGEMINE ON HALVENENUD.

Mõned sümptomeid, mis võivad viidata nägemishäiretele:

SAGEDASED peavalud ja silmade väsimus; ÄHMANE või kahekordne
nägemine, kõõrdsilmad või silmad, mis näivad liikuvat teineteisest
sõltumatult ja lugemise ja lähitöö mittemeeldimine või vältimine;
RASKUSED keskendumisel visuaalsete ülesannete täitmisele; ÜHE silmaga
vaatamiseks pea pööramine või kallutamine, ühe silma sulgemine või
katmine lugedes või kirjutades, pea raamatule või lauale liiga
lähedal hoidmine; SAGE silmade pilgutamine või hõõrumine, lugedes
järje kaotamine või sõrmega järje pidamine; AEGLANE lugemiskiirus
või kehv loetu mõistmine, raskused loetu meelespidamisel; SÕNADE
vahelejätmine, kordamine või sarnaste sõnade segiajamine; (PÄRAST
TEIST KLASSI) sõnade või sõnades tähtede ümberpaigutamine või
tagurpidi lugemine; RASKUSED kujundite mäletamisel, nimetamisel või
moodustamisel.

Kui lapsel esineb üks või mitu nimetatud sümptomit ja tal on
õpiraskusi, võib see viidata sellele, et raskused tulenevad kehvast
nägemisest. Praktikas ei ole kahjuks haruldane situatsioon, kus
halvasti õppival lapsel tuvastatakse väga halb nägemine, sealjuures
ei ole talle varem prille määratud, sest ta ei ole varem
nägemiskontrollis käinudki.

Mida varem probleemile jälile saadakse, seda paremad on võimalused
olukorra parandamiseks. Näiteks üpris sageli esinevat nn laisa silma
sündroomi, mille puhul paremini nägev silm lülitab halvemini nägeva
silma nägemisprotsessist  välja, on võimalik prillidega leevendada
enne 8.-9. eluaastat.

Aitamaks kaasa laste nägemistervise parandamisele, pakub KOOS LASTE
HEAKS MTÜ võimalust viia koolis läbi LASTE NÄGEMISTERVISE
MONITOORINGUT. Monitooring viiakse läbi optometristide poolt, kes
tulevad vastavate seadmetega kooli ning selgitavad välja lapsed, kellel
võib olla nägemishäire. Nägemishäire avastamisel suunatakse
sellised lapsed edasi täiendavatele uuringutele.

SELGITUS SILMAOPTIKA OÜ OPTOMETRISTILT IVETA VAKRÕÕM:

„Kahjuks tuleb nentida, et perearsti poolt läbiviidav
nägemiskontroll on pelgalt ainult nn. tabelkontroll, mis tegelikult ei
anna väga adekvaatseid tulemusi ja lähedale vaatamise testi nad
üldiselt ei tee. Kuid sageli on just niisuguseid situatsioone, kui laps
näeb kaugele piisavalt, lähedale vaatamisel on aga probleeme. Kahjuks
ei osata nendele situatsioonidele õigeaekgselt tähelepanu pöörata,
sest see ei tule perearsti tabelkontrollist välja. Samuti ei kontrolli
perearst, kas lapsel on binokulaarne nägemine, ehk siis kahe silma
koostöö, mis on väga oluline silmafunktsioon ja ei tee mitmeid teisi
olulisi silmateste. Kui perearst isegi vaataks silmapõhjasid, siis
paljud asjad ei tule ainult silmapõhja uuringuga välja. Meie hoolime
just laste silmafunktsioonidest, nägemisteravusest, silmade liikuvusest
ja konvergentsist (kahe silma koostöö lähipunkt), mitte ainult
silmapõhjadest. Seepärast on meie lähenemine kompleksne ja seda
kinnitavad nii perearstid kui ka silmaarstid.“

SILMADE MONITOORING JA HAIGUSTE ENNETAMISE ÜHEKORDNE VISIIDITASU
ÕPILASELE ON 20€.

10€ MAKSAB ÕPILASE EEST MTÜ KOOS LASTE HEAKS JA 10 € ÕPILANE ISE.

NB! JUHUL KUI ARST SUUNAB PATSIENDI UURINGUTE TARVIS EDASI, SIIS KOOS
LASTE HEAKS MTÜ SEDA EI KOMPENSEERI.

Programmis osalemisest huvitatud, siis palume sellest teada anda e-posti
aadressil

Uuringud saame läbi viia, kui kontrollis osalejaid on vähemalt 20.

Lugupidamisega

Bruno Põld

projektijuht

Koos Laste Heaks MTÜ

Kopli 25-405 Tallinn

Tel: 6000 300 / 57702496