Känguru võistlusmäng

21. KÄNGURU VÕISTLUSMÄNG

17. märts 2016

Võistlus toimub kuues vanuserühmas:

pre-ekolier (1.-2. klass)
ekolier (3.-4. klass)
benjamin (5.-6. klass)
kadett (7.-8. klass)
juunior (9.-10. klass)
student (11.-12.klasss)

Pre-ekolieridel ja ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.
Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest üks on õige. Õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.
Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastamata jätmine 0 punkti.

Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel ning osavõtjatel on lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Võistluse täisprotokollid avaldatakse kodulehel (kättesaadavad 30. juunini 2016).

Ootame kõiki  õpilasi osalema!

Osavõtumaks on 1,2 €, mis hiljemalt 29. veebruariks too oma matemaatika-

õpetaja kätte.

  • Tulemused selguvad aprilli lõpus.
  •  Võistluse täisprotokollid avaldatakse kodulehel ja on kättesaadavad  30. juunini 2016.  

Pärast seda jäävad lehele ainult iga vanuserühma võitjate (~25 õpilase) tulemused.

  • Mai lõpus saadab Teaduskool osalenud koolile võistluse kogumiku (ülesanded, lahendused, kokkuvõtted), üldarvestuse parimatele diplomid ja auhinnad ning kooli iga vanuserühma parimale diplomi ja väikese meene.

Auhindadeks võistluse kogumikud, võistluse logoga meened, erinevad kooli- ja joonestustarbed.