Seminar lastevanematele Kassari puhkekeskuses 27. jaanuaril 2017

Seminari eelinfo „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“

27. jaanuar Kassari puhkekeskuses

MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös Hiiumaa Noorsootöö Keskuse, Politsei- ja Piirivalveametiga, Hiiumaa Rajaleidja Keskuse ja Hiiu Maavalitsusega on läbi viimas projekti „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“.

Selle raames korraldatakse seminar lapsevanematele, õpetajatele ja noortega töötavatele spetsialistidele, mis sisaldab Politsei esindajate loenguid (Hiiumaa statistika, uued trendid noorte seas ja kuidas tunda ära psühhoaktiivset ainet tarvitanud noort), ettekanne riigiasutuse esindaja(te)lt. Räägitakse lahti hägused teemad nagu alkoholi või teiste ainete tervist kahjustav mõju. Päeva teises pooles toimuvad arutelud – töötoad, et lapsevanemate ja spetsialistide omavahelist suhtlust soodustada ning iga osaleja jaoks mõtestada, mida tema saab teha, et märgata ja vajadusel sekkuda.

Lapsevanemad saavad seminarilt vastused:

- Missugune on alkoholi, tubaka ja teiste sõltuvusainete tarvitamise statistika Hiiumaal?

- Mis vanuses lapsele ja kuidas peaks alkoholist ja tubakast rääkima?

- Kuidas panna tähele, millal laps võib olla sõltuvusainet tarvitanud?

- Millist mõju avaldavad alkohol, tubakas jt sõltuvusained kasvavale organismile (sh ajule)?

- Kas ja kuidas mõjutab lapsevanema käitumine noore suhtumist sõltuvusainetesse?

Seminar on osalejatele tasuta, sisaldab lõunasööki ja kohvipause. Seminarile registreerimine avaneb jaanuaris.

Projekti kohta saab rohkem infot:

Iris Vahtra: iris.vahtra@hiiuvald.ee, mob 5291719

Hiiumaa Lastekaitseühingu projekti "Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?", mille partneriteks on Hiiumaa Noorsootöökeskus, Hiiu Maavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Hiiuma Rajaleidja keskus, rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.