Tehnoloogia valdkonna õpilaskonkursi piirkonnavoor

15. märtsil 2017. a toimus piirkondlik tehnoloogia valdkonna õpilaskonkurss. 

8. kl P             4.         Marco Murro                                   õp A. Juhe                                                             5.         Sepo Sedrik

9. kl T             3.         Regita Luukas                                  õp K. Saarna

Õnnitleme!