Järelvalveta lapsed koolimajas

Juhime lastevanemate tähelepanu  sellele, et  õpilased

peavad peale tundide/pikapäeva/ringitöö/ürituse lõppu  minema koju (vt Kooli kodukord, Lisa 1. Õpilasreeglid).

Soovime vältida võimalikke õnnetusi koolimajas.

Laste aja sisustamiseks on head võimalused Käina noortekeskuses, juhul kui tekib pikem paus kahe treeningu või ringitunni vahel.