1. septembrist 2015 tegutseb Käinas gümnaasiumi asemel põhikool nimetusega Käina Kool

reg nr 75011228