Riskikäitumise teadlikkuse uuring (4., 6., 8. kl)

Käina Kooli hoolekogu andis kooskõlastuse  „Riskikäitumise teadlikkuse uuringu  2015“ läbiviimiseks Käina Koolis.

Uuringu  eesmärgiks on mõõta õpilaste teadlikkust, hoiakuid , käitumist  järgmistes valdkondades -  riskikäitumine liikluses, koolikiusamine, käitumine Internetis, alkoholi/tubakatoodete/narkootikumide tarvitamine õpilaste hulgas.
Uuring  kordab aastal 2013-2014 läbiviidud uuringut ning annab võrdlusmaterjali ühiskonnas levivate trendide kohta.