Orienteerumispäevak.

“Käina alevikku oli üles seatud orienteerumise rada. Rajal tuli läbida 8 kontrollpunkti. Liikumine toimus mitte kaardi vaid legendi järgi, kus osadesse punktidesse toimus liikumine seletuse järgi ja punktis tuli olla tähelepanelik ning vastata küsimusele. Tegevuspunktides oli orienteerujatel võimalus õppida ja osutada esmaabi, lahendada ristsõna, uurida, millised ettevõtted Käinas on, panna ennast proovile autorehvi veeretamises, harjutada meeskonnatööd Padarimäel. Orienteerumisest võtsid osa kõik kooli õpilased ja nende õpetajad. Esmaspäeva hommikul ootas kõiki oma klassis üllatus diplomi näol. 1.-4. klassi õpilased said ka suu magusaks. 5.-9. klassile toimub esmaspäeval mängu põhjal ettevalmistatud kahoot, kus selgub kolm parimat individuaalarvestuses. Auhinnad teevad suud magusaks!Suur tänu Käina Kooli õpilasesindusele, kes mängu kontrollpunktides vapralt vastu pidasid!Samuti suur tänu Anu Sauele, Merje Reismaale ja Kaitseliidu Hiiumaa malevkonnale.”
Käina Kooli huvijuht Julia Gurjeva