Õpperetk Tahkuna luidetele

Õpilaste tagasiside : Kõige rohkem meeldis õpilastele, et koolimajast välja loodusesse sai. Nad kiitsid, et hoolimata matkapäeva niiskusest oli loodus väga ilus. Emotsioonid lõi lakke ka veoautoga sõit Tahkunasse ja tagasi ning metsas sõidutati neid veel kaitseliidu džiibiga. Katelokkidega supi keetmine oli kõigile uus kogemus. Aega oli napilt ja tegevusi oleks võinud olla rohkem – seda ütlesid lapsed ja ise ka tunnetasin seda – suur osa aega läks ju sõidu peale. Taoline üritus/väljasõit võiks kesta terve koolipäeva, siis on ka võimalik sisukamaid tegevusi teha ja rohkem vabatahtlikke partnereid kaasata.

Üldiselt jäid õpilased matkaga rahule ja soov on kindlasti taolisi väljasõite veel teha.
Matkajuhiks oli meil Urmas Selirand ja temaga on küll kõik üliväga rahul.

Käina Kooli huvijuht
Julia