Käina Kool võtab tööle

Käina Kool võtab konkursi korras tööle psühholoogi (0,5 ametikohta) ja abiõpetaja (0,5 ametikohta).
Tööleasumise aeg on 2.09.2019.

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega esitada 28. augustiks 2019 aadressil:
Käina Kool, Hiiu mnt 4, Käina alevik 92101, Hiiumaa vald või e-aadressil: joel@kaina.edu.ee
Info telefonil 56476417 (direktor).