Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 23.09 kell 18.00 kooli sööklas. Päevakord:
1) Lastevanemate Kool (Liisa Otsak, Svetlana Reinmets) tutvustavad oma tegemisi;
2) Ülevaade kooli rõõmudest-muredest (Joel Pulk);
3) Hoolekogu uute liikmete esitamine ja valimine lapsevanemate poolt (kooli hoolekogu esindajad).
Ootame rohket osavõttu!