Emakeele olümpiaad

Piirkondlikul eesti keele olümpiaadil osales meie koolist 12 õpilast.
Auhinnalised kohad said:
8. klass – I koht – Ilona Sedrik
9. klass – II koht – Ringo-Lehari Purge
Õpilasi juhendas eesti keele õpetaja Maiu Hiis
Õnnitleme!