Emakeele olümpiaad

Piirkondlikul eesti keele olümpiaadil osales meie koolist 12 õpilast. Auhinnalised kohad said: 8. klass – I koht – Ilona Sedrik 9. klass – II koht…