Aastapäeva kontsert-aktus

20. veebruari kontsert – aktuse pühendasime Eesti Vabariigile.

Käina kooli noored kotkad ja kodutütred kandsid saali Eesti Vabariigi lipu ning õpilasesindus kandis sisse Käina Kooli lipu. Samal ajal kõlas Timo Lige poolt meile eelmisel aastal kingitud Käina kooli laulu signatuur. Õhkkond oli pidulik.
9.klassi õpilane Eduard Transtok luges ette meenutused Eesti Vabariigi ajaloost. Käina kooli laulukoorid lõid oma esitustega isamaalise meeleolu. IV klass oli lühikese ajaga selgeks õppinud pilliloo plokkflöötidel, mille nad innukalt meile esitasid. II klass tantsis rahvatantsu “Kaera Jaan”.
Kooli juhtkond jagas tunnustust ja tänu olümpiaadidel edukalt osalenutele. Kooli noorkotkastele ja kodutütardele jagas tänukijad Hiiumaa kodutütarde jaoskonnavanem. Ta innustas noori edaspidigi Eesti lippu kõrgel hoidma.
 
Huvijuht, Julia Gurjeva