Huvijuhi veerg

Ameerika kirjanik Napoleon Hill on raamatus „Mõtlemist muutes rikkaks“ kirjutanud:

„Koduse õppe üheks eeliseks on õppeprogrammi paindlikkus, mis võimaldab õppimisega tegelda vabal ajal – see on tarkus. Kui esimene plaan, mille olete koostanud, ei toimi edukalt, asendage see uue plaaniga, kui uus plaan ei toimi, asendage see veel kord uuega, kuni leiate sellise, mis toimib. See on ainuke viis edu saavutamiseks – see on inspiratsioon.“

„Iga inimene, kes on oma ettevõtmistes võidukas, peab olema valmis laevade põletamiseks ning tagasitee äralõikamiseks. Ainult nii toimides võib inimene olla kindel, et säilitab eduks hädavajaliku meeleseisundi.“

Eestis kehtiv eriolukord on igaüht erinevalt, kuid samas ka sarnaselt puudutanud. Üheskoos oleme püüdnud kohaneda ja leidnud lahendusi koolitöö jätkusuutlikuks toimimiseks kodustes tingimustes. Oleme sellega hakkama saanud ja juba lõikame sellest väljakutsest esimesi valminud vilju.

Koolivaheaeg on ukse taga ja sooviksin tänada kõiki, kes selles olukorras on suurepäraselt hakkama saanud. Neid, kes on endas avastanud uusi oskusi ja tugevusi ning neid, kes vaatamata ülipikkadele töö– ja koolipäevadele, ei ole kaotanud oma kohusetunnet ega tegutsemistahet.

Käina kool tänab kõiki lapsevanemaid, kes annavad oma panuse lapsi kodus juhendades ja aitavad neil õppetöös järjekindlust säilitada.

Käina kool tänab oma õpilasi, kes on kohusetruult  ja vastutustundlikult oma koolikohustust täitnud.

Rahulikku ja päikselist kevadvaheaega!

Käina kooli huvijuht, Julia Gurjeva