Õpikute tagastamine.

Õpikute ja raamatute tagastamine raamatukokku 25. mai – 5. juunini. Sööklapoolne uks on avatud kell 9-13.
Raamatukokku tuleb tagastada kõik õpikud ja laenutatud raamatud.
Laenuks antud kirjavara tuleb panna raamatukogu ees olevale lauale.
Õpilased ei pea tagastama aabitsat, tööraamatuid ja töövihikuid.
9. klassi lõpetajatele enne dokumente ei väljastata, kui kõik õpikud ja laenutatud raamatud on raamatukokku tagastatud. Kaotatud või rikutud õpikud tuleb asendada või tasuda nende väärtus vastavalt turuhinnale.
NB Palun korrasta oma õpikud enne raamatukokku tagastamist.
Ära jäta midagi oma õpikute vahele.