Huvijuhi info

Eesmärk täidetud!

  • Projekti“ Aktiivne vahetund Käina koolis”eesmärgist on täidetud 100%.
    Uuel õppeaastal on nüüd üks võimalus rohkem koolivahetunni aktiivseks sisustamiseks.
    Aitäh kõikidele toetajatele -> https://vahetund.ee/kaina-kool/
  • Projekt “Ära rääma!”jätkub 1. septembrist ja kestab kuini oktoobri lõpuni aastal 2020.
  • Üleskutse 110 paid Eesti loodusele
    link: https://www.facebook.com/pg/Keskkonnaamet/photos/?

tab=album&album_id=2704013613054638&ref=page_internal

Kui oled unustanud siis rohkem infot projekti kohta saab lugeda siit:
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/looduskaitse-110

Foto tehtud paist saada kindlasti mulle ka siis saan sind selle eest tänada.

Projekt kestab kuni 3. oktoobrini 2020. Paisid saab teha ja fotosid mulle saata  terve suve!

Huvijuht, Julia Gurjeva