Käina Kool võtab tööle

Käina Kool võtab tööle kunstiõpetuse õpetaja (0,3 ametikohaga).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 3. juuliks 2020 aadressil:

Käina Kool, Hiiu mnt 4, Käina alevik 92101, Hiiumaa vald või e-aadressil: urve@kaina.edu.ee

Info telefonil 5210985