Infoks. Uuendatud!

Oluline info koroonaviiruse leviku vältimiseks.

Käina Kool alustab kooliaastat tavapärase kontaktõppega. Distantsõppele (ka osalisele) ülemineku vajadus otsustakse lähtuvalt olukorrast. Tähtis on siiski silmas pidada mõningaid käitumispõhimõtteid seoses koroonaviiruse levikuga:

  • oluline on korralik kätepesu, see võimalus on lisaks WC-dele ka kõigis klassides ning sööklas
  • kooli avalikesse ruumidesse on paigaldatud puutevabad desinfitseerimisjaamad, käte desinfitseerimise võimalus on samuti kõigis klassides
  • koolis on tagatud korralik üldventilatsioon ja klassiruume tuulutatakse iga tunni järel
  • vähemalt kord ööpäevas teostatakse pindade märgpuhastust ja üldkasutatavate pindade desinfitseerimist
  • hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju
  • kui õpilane haigestub koolis viibides, tuleb pöörduda õpetaja poole, kes teavitab sellest kooli juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.
  • haigestunu isoleeritakse teistest, talle antakse kirurgiline mask, kui tema terviseseisund silmnähtavalt halveneb võetakse koheselt ühendust häirekeskusega (112)
  • juhul, kui kinnitust on leidnud COVID-19 diagnoos, tuleb teavitada sellest ka kooli
  • COVID-19 haigestunuga lähikontaktis olnud inimene peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni

Seoses COVID 19 viiruse leviku suurenemisega võttis kooli juhtkond 21.septembril 2020 toimunud koosolekul vastu otsuse piirata vanemate ja  võõraste viibimist koolis. Kõik sisenemised koolihoonesse ja kohtumised tuleb eelnevalt kooskõlastada kooli direktori (telefon 5019113) või õppealajuhatajaga (telefon 5210985).

Lisaks palutakse vältida suuremaid kogunemisi ja väljasõite maakonnast. Vältimatu lastekollektiivi väljasõit või kogunemine peab olema kooskõlastatud lapsevanematega ja toimub üksnes lapsevanemate ja kollektiivi juhi vastutusel.

Kõik soovijad saavad enda telefoni alla laadida koroonaäpi “Hoia”, mis on üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada ja viiruse levikut pidurdada. Äpp hoiatab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem COVID-19 positiivse proovi andnud inimesele tema nakkusohtlikul ajal lähemal kui 2 meetrit kauem kui 15 minutit. Täpsemat infot leiab veebilehelt www.hoia.me.

Püsime terved!

Direktor Ermo Mäeots