Oluline info

Täna Postimehes avaldatud artiklis ” Koroonapuhang Hiiumaal: nakatunuid on koolis, perearstikeskuses ja haiglas”, kus kirjutatakse, et nakatunuid on ka Käina Koolis, ei vasta tõele.

Praeguse seisuga ei ole Terviseamet sellist infot meie kooliga jaganud. Lapse haigestumisest viirusesse ei ole meile teada andnud ka üksi lapsevanem. Samuti puudub info õpetaja või koolitöötaja nakatumise kohta. Antud juhul on tegemist eksliku kommunikatsiooniga.

Ermo Mäeots
direktor