Kodutütar Meribell

Neljapäeval, 10. detsembril ristiti Saaremaal  Baltic Workboats  laevatehases kaks uut Eesti Mereväe väekaitsekaatrit. Neist ühe ristiemaks sai tubli kodutütar Meribell Rüütel, kes õpib Käina Kooli 7. klassis. Kaater Risto sõprusvallaks saab Hiiumaa vald.

Meribell on kodutütar olnud kolm aastat. Selle aja jooksul on ta üles näidanud eeskuju ja pühendumust. Ei ole ühtegi laagrit, üritust ega rühmakoondust, kust Meribell osa ei võtaks.

Meribelli huvitab seikluslik ja katsumusterikas tegevus. Kodutütarde organisatsioon on andnud Meribellile mitmesuguseid oskusi, mida tal igapäevaeluks ja inimeseks kasvamisel vaja läheb. Meribell tunneb hästi Kodutütarde organisatsiooni põhimõtteid. Ta orienteerub hästi maastikul, oskab anda esmaabi, tuleb toime kriisiolukorras, korraldab töötubasid laagrites ning on väga koostööaldis. Ka taktikalise ja ekstreemse tegevusega tuleb Meribell toime suurepäraselt. Teda ei hirmuta füüsilised ega ka vaimsed raskused.

Meribell armastab merd. Merepääste õppustel näitas ta üles erakordset tublidust ning julgust võtta vastu õigeid otsuseid. Ta oskab suunata kaaslasi tegutsema ühtse tiimina. Suvelaagris 2020 merepääste töötoas “Kriisiolukord” tuli Meribellil koos oma meeskonnaga merest välja tuua kaks kannatanut. See oli ekstreemne olukord pimedas. Laagri lõpurivistusel tunnustas Meribelli MTÜ Õpime Aitama. Nende sõnum oli: “Erakordne , kuidas nii noor tüdruk selles olukorras tegutses!”

Meribelli entusiasm ja pühendumus andsidki talle võimaluse saada ristiemaks väekaitsekaatrile Risto.

Merekultuuris on ristiemaks saamisel oma traditsioon. Vastu laeva esiotsa lüüakse puruks šampusepudel. See tekitab laevale väikese kaitsevaimu, tagab ohutu meresõidu ja hea käekäigu merel. Merel olevatel meremeestel aitab ristiema meeles pidada nende kodu ja peresid, seda, mida laeval kaasas ei ole.

Ristiemaks olemine on väga vastutusrikas ja austusväärne amet. Ristimise kaudu  on ristiema seotud oma laevaga nii kaua, kuni kestab laeva elu.

Huvijuht, Julia Gurjeva