Konkurss töökohtade täitmiseks

Käina Kool võtab konkursi korras tööle muusikaõpetaja ja eripedagoog-
logopeedi.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (vastavus
haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusele nr 30) palume saata hiljemalt 11.06.2021. a aadressil: kool@kaina.edu.ee

Tööle asumise aeg on 23. august 2021.a

Täiendav info telefonil 5019 113 (direktor).