Projekt “Noored meresõbrad”

MTÜ Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste selts viib läbi ühisprojekti “Noored meresõbrad” alates juunikuust 2019. Kaasatud on õpilased igast Hiiumaa koolist. Projekt kestab kuni 2021. aasta lõpuni.

Projekti tulemusena on Hiiumaal poolsada noort, kes oskavad merel ohutult tegutseda ja vajadusel hättasattunuid aidata. Õpilased saavad teada, et meri pakub erinevaid võimalusi nii eneseteostuseks kui ka vaba aja veetmiseks. Läbi enda tegevuse ja eeskuju inspireerivad nad enda sõpru ja oskavad kaaslasi suunata käituma merel ohutult.

Käina koolis osalevad projektis kolmteist 7. – 9. klassi õpilast. Kahe projektiaasta jooksul on õpilastel olnud võimalus tutvuda mereohutusega, merepäästega, esmaabiga, tuleohutusega, väikelaevadega, nii purje- kui mootorlaevadega ja kalandusega.

Projekti “Noored meresõbrad” teoreetiline ja enamasti  praktiline õpiväljund annab lisandväärtust kogukonna turvalisusele. Selle õppe protsessi tulemusena on kogukonnas rohkem inimesi, kes oskavad anda esmaabi, käituda hädaolukorras oskuslikult ja operatiivselt ning suunata kogukonda käituma ohutumalt nii maal kui merel. See mereprojekt aitab kaasa Hiiumaa merelise pärandkultuuri säilimisele.

03.juunil toimus väikelaevajuhi praktiline koolitus, kus õpilased said tõelise tunnetuse, kuidas on juhtida purjelaeva “Hiiu Ingel”. Õpilased said töötada laeva meeskonna ja  igal ühel oli oma ülesanne laeval. Kordamööda harjutati purje heiskamist ja alla laskmist, õige suuna hoidmist ja suuna muutmist ning ka õigesti  ja turvaliselt liikumist laeval. Õppepäeva viisid läbi projektijuht Allard Kerves ja Hiiu Ingli kapten Ain Tähiste.

Käina kool tänab MTÜ Hiiumaa Vabatahtlikku Merepääste seltsi selle võimaluse eest osaleda õpilastel selles arendavas ja inspireerivas projektis.

Huvijuht Julia