Õpikute väljastamine I-IX klassile

toimub kooli raamatukogust 26.08, 27.08 ja 30.08, kell 9.00-13.00.

Palun tulla kooli sööklapoolsest uksest.

Ühtlasi palub raamatukogu tagastada eelnevalt eelmise aasta õpikud neil, kel see veel tegemata.

Tiia Korv