KEAT “Kaitse End ja Aita Teist”

Teisipäeval, 07. septembril toimus Hiiumaal noortele KEAT õppepäev. “Kaitse end ja aita teist” koolitusprogrammi eesmärk on toetada erinevate ohutusvaldkondade teemade omandamist. Koolitusprogrammi läbinud noor oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus.

Tavapäraselt on see koolitusprogramm suunatud 6. klassi õpilastele. Seekordne õppepäev oli aga mõeldud seitsmendatele ja kaheksandatele klassidele kõikidest Hiiumaa koolidest, sest viimasel paaril aastal on KEAT nendele ära jäänud.

Õppepäev oli üles ehitatud töötubadena. Liiguti kaardi järgi Kärdla linna piires.

Keskkonnaamet oli üles seadnud põneva töötoa, kus noored said teada, kuidas käituda kohtumisel metsloomaga. Samuti said nad teada, millistel juhtudel peab teatama loomaga juhtunud õnnetusest keskkonnainspektsiooni telefonile 1247.

Interneti ohutuse töötoas rääkisid PPA ametnikud, miks on oluline omada tugevaid ning erinevaid paroole isiklikele kontodele ja keskkondadele. Kuldvillaku mängus said noored proovile panna oma teadmisi liikluskultuuri ja -seaduste alal.

Veeohutuse töötoas praktiseerisid noored meeskonnatööd, kus tuli meeskond päästepaadiga vastaskaldale toimetada ja ise tagasi aerutada. Kummipaadiga aerutamise kogemuse sai nii mõnigi noor elus esimest korda.

Kriisiolukorra ettearvamatusest rääkis õpilastele Naiskodukaitse. Tutvustati äppi “OLE VALMIS”, mis on suurt populaarsust kogunud üle vabariigi. Noored said teada, et kriisiolukorraks on võimalik ennast hästi ette valmistada kasutades äppi “OLE VALMIS”.

Praktilises tuleohutuse töötoas selgitas Päästeamet noortele, kuidas ja millise tulekustutajaga kustutada tulekahju. Kõik noored said proovida, kuidas kasutada tulekustutit.

Noorteorganisatsioonid Noored Kotkad ja Kodutütred panid õpilased proovile jõeületuspunktis. Noored pidid tunnetama oma tasakaalu või selle olemasolu leidma. Mõni  noor sai küll jala märjaks, aga nii me õpimegi.

Esmaseid esmaabivõtteid korrati üle meditsiinipunktides. Seitsmenda ja kaheksanda klassi noored teavad juba, kuidas aidata ennast ja teist põletuse, ninaverejooksu või minestuse korral. Õpilased hajutasid rõhksideme paigaldamist ja elustamist ning said teada, millistel juhtudel selliseid esmaabivõtteid kasutada võib.

Õpetlikud olid ka elektriohutuse, raudteeohutuse ja tervisliku toitumise töötoad. Õpilastel oli võimalus tutvuda elektritõukeratastega ning nendega proovisõitu teha. Jällegi oli see paljude jaoks esimene kord saada elektritõukerattaga sõitmise kogemus.

Õppepäev oli väga sisukas. Noored said uusi teadmisi ning  kinnistati ka varem omandatut. Päev oli jõukohane kõigile õpilastele, ka nendele, kes vajavad tugiisiku toetust.

Päeva õnnestumisele aitasid kaasa Päästeamet, Punane Rist, Keskkonnaamet, Elektrilevi, Hiiumaa vald, Transpordiamet, Naiskodukaitse ja Hiiumaa Noored Kotkad ja Kodutütred ning PPA.

Huvijuht Julia