Spordinädal

Spordinädal, 23. – 30. september.

Spordinädal Käina koolis sai avapaugu neljapäeval õppematkaga Suuremõisa.
Hommikul enne starti said õpilased koolisööklas kõhu sooja putru täis süüa. 1. – 4. kl sõitsid sihtpunkti bussiga. Suuremõisa lossi ümbruses ootas neid ees neli praktilist töötuba. Logistilise plaani järgi liikus iga klass oma esimesse töötuppa.
Iidsete pargipuude töötoas said õpilased lahendada mõistatust: mida puud mõtlevad? Õpilaste ülesanne oli ära tunda, mis puuga on tegemist. Selleks oli neil spikker, mida tavatunnis kasutada ei lubata. Spikriks olid pildid igast puust ja puude tüvedest välja saetud kettad.
Lossilegendi töötoas said õpilased teada, et 10 aastat tagasi tekkisid Eesti mõisamajadesse koolid, kuid paljud neist on hetkel suletud. Hiiumaal on kaks mõisakooli, kus praegugi veel õppetöö toimub: Suuremõisa Lasteaed Algkool koos Hiiumaa Ametikooliga ja Emmaste Põhikool. Lossilegendi kuulates olid õpilased väga põnevil, kas kummitusratsanik juba kappab kuskil oma rohelisel hobusel?
Savikoja tunnis said õpilased kasutada oma fantaasiat ja käteosavust. Kokku valmis üle kaheksakümne erilise kujukese.
Oma loovust ja kannatlikkust näitasid õpilased üles klaasikojas, kus valmisid inspireerivad ühistööd professionaalse koolitaja käe all.
Mitteformaalse õppe meetodil oli iga töötuba üks akadeemiline tund. Kõik õpilased said nelja tunni jooksul läbida koos klassijuhatajaga neli töötuba.
5. – 9. kl õpilased saabusid Suuremõisa lossi juurde jalgratastega. Start algas Käina koolimaja juurest klasside kaupa viieminutiliste vahedega. Teekonda Käinast Suuremõisa turvas politseiauto. Klassid jõudsid sihtpunkti umbes kolmekümne minutiga ning suundusid esimesse töötuppa.
Pühalepa kirikus said õpilased teada huvitavaid fakte kiriku ajaloo kohta, lahendasid pühakirjateemalist ristsõna ja kuulasid orelimängu. Orelimäng muutis selle tunni müstiliseks ning õpilased oli sellest vaimustuses.
Pühalepa kirikust 300 meetrit põhja pool asuvad Vanapagana kivi ja Põlise leppe kivid. Paljud õpilased teadsid kaasa rääkida nende ajalooväärtuste tekkimise loole. Nad olid juba varem kuulnud legende nende kohta.
Puutöötunnis selgitas koolitaja õpilastele puidutöötlemispingi ohutust. 5. – 9. klassi ühistööna valmisid päeva lõpuks jalakast pingid. Kusjuures igal klassil oli oma tegevusetapp. See tegevus pakkus õpilastele head väljakutset.
Suuremõisa lossiaias tutvustas aednik õpilastele seal kasvavaid puid ja taimi. Kõikidel oli võimalus korjata eriliste taimede seemneid ja need isevolditud seemnekotikeses koju kaasa võtta. Nii mõnigi õpilane ütles, et proovib kodus, kas taim hakkab kasvama.
Tiikide elukeskkonda uurisid õpilased lossitiikide juures. Nad said teada, et tiigid on väga liigirikkad. Õpilastel oli võimalus ise seda mitmekesisust avastada ja uurida.
Kui praktilised õppetunnid olid lõppenud, ootas õpilasi, õpetajaid ja töötubade läbiviijaid Suuremõisa noortekeskuse hoovi peal soe hernesupp ja õnneloos, mille iga loos võitis. Peaauhinnaks õnneloosis oli Spordimuuseumi külastuse kinkekaart tervele klassile. Selle tõmbas välja 9. klassi õpilane.
Lõunasöögipausiga ei ole õppematk Suuremõisas veel läbi saanud. Õpilastel tuli sõita Käinasse tagasi. Samuti nagu tulleski saatis õpilasi kogu teekonnal politseiauto. Politseiametnik kiitis kooliõpilasi, öeldes, et kõik on tublid ja tunnevad liiklusreegleid ning on näha, et järgivad õpetajate korraldusi maanteel klassiga liikumise osas.
Hommikul kell 8.40 alanud sportlik õppematk Suuremõisa pärandkultuuriradadele lõppes õpilaste jaoks kell 14.40, kui viimased klassid kooli juurde tagasi jõudsid.
Käina kooli direktori Ermo Mäeotsa sõnul oli õppepäev tõeline spordipäev. Õpetajate ja õpilaste arvates oli päev põnev, õpetlik ja väljakutset pakkuv.
Käina kooli Spordinädala raames toimus koolis mitmeid ettevõtmisi. Seal hulgas Maailmakoristuspäev, kus õpilastel oli võimalus kooli lähiümbrus prügist puhtaks korjata. Projekti Noored Meresõbrad jätkukoolitusel harjutati kaatriga navigeerimist merel. Käina kooli noorte kotkaste ja kodutütarde õppepäeval valmistusid õpilased tulevaks järgutõstmise päevaks. Tervisejooksu rada said õpilased läbida kehalise tundide ajal mitu korda, kus iga ringi järel oli võimalus loosiga üllatus tõmmata. Iga ringi järel võiduloosi ei saadud. Orienteerumisehommikul otsisid õpilased Käina alevikku peidetud kontrollpunkte. Igas punktis oli matemaatiline tehe, mille lõppvastuse pidid nad finišis õpetajale esitama. Õpilasesinduse ja noortevolikogu koostöökoolitus pakkus õpilastele ajutreeningut, mis on samuti sport. Õpilaste loovus, tegutsemistahe ja koostöövalmidus said koolituse käigus tõelise väljakutse. Seiklusmängude hommik tegi taaskord eriliseks õpilaste kehalise kasvatuse tunnid.
Käina kooli Spordinädal oli õpetlik ja tegus, mille käigus õppisid õpilased tundma oma kodukoha pärandkultuuri ning said väljakutset oma vaimsele ja füüsilisele vastupanuvõimele. Õpilastel oli võimalus arendada oma loovust, avardada silmaringi ja midagi päriselt valmis teha.
Spordinädala raames osales Käina Kool Euroopa Säästva arengu nädalal, mida korraldab Euroopa säästva arengu võrgustik (European Sustainable Development Network). Eestis koordineerib säästva arengu nädalat Riigikantselei. Täpsemalt saab lugeda siit: https://esdw.eu/country/estonia/

Käina Kool tänab Teid professionaalse koostöö eest:
Liis Soonik, Sirje Heinma, Klaire Leigri, Külvi Kummer, Marju Lippur, Triin Simson, Andres Veel, Merje Suits, Karin Poola, Helle – Triin Nisumaa, Anu Saue, Svetlana Reinmets, Liisa Otsak ja Andreas Peetre.
Huvijuht Julia