Kaitseliidu ülem Käina koolis

Teisipäeval, 15.02 kohtus Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi Käina kooli 8. ja 9. klassi õpilastega. Ühtegi jutustas õpilastele oma teekonnast, mis viis teda kindrali auastmeni. Tema sõjaline karjäär sai alguse Kaitseliidust. Peale seda, kui taastati Kaitsevägi asus Ühtegi 1990. aastal sinna teenistusse.

Riho Ühtegi selgitas, et tänapäeval on sõjad hoopis teistsugused, kui olid I ja II maailmasõda. Sõjad on asümmeetrilised – see tähendab, et osapooled erinevad teineteisest kõikidel tasanditel. Kaitseliidu ülem  rääkis ka päevakajalisel teemal – olukorrast Ukrainas ja selle piiril. Tema arvates Venemaa Ukrainat ei ründa kuid hübriidsõda kestab juba ammu, mis mõjutab nii riikide majandust kui ka riikidevahelist diplomaatiat. “Kui Venemaa peaks siiski Ukrainat ründama”, ütles Ühtegi “saab Eestis olema tükk aega rahu, üsna mitu aastat”. Ta lisas veel, et kui Venemaa ründab Ukrainat, saab see Venemaa jaoks olema väga raske sõda ning taastumine sellest võtab ilmselt mitmeid aastaid.

Õpilased küsisid Kaitseliidu ülema käest, et kas ta on näinud reaalseid haavatuid ja hukkunuid oma karjääri jooksul ning kuidas see mõjutab sõjaväelise vaimset tervist? Ühtegi selgitas, et on ja eks see on väga raske sõjaväelise jaoks. Samuti on väga raske tulistada teise inimese pihta aga sõjaväelised ei armasta sellest rääkida.

Juhtumisi on Kaitseliidu ülema Riho Ühtegi sünnipäev 15. veebruaril. Vestluse lõpuosas laulsid õpilased talle sünnipäevaõnne. See oli tore üllatus kohtumise lõpetamiseks.

Oleme tänulikud, et Kaitseliidu Ülem leidis aega Käina Kooli külastada.

Huvijuht Julia