Eesti Vabariigi 104. aastapäev

23. veebruaril tähistas Käina Kool Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktusega. Käina koolis õppivad noored kotkad ja kodutütred tõid laulu “Eesti muld ja Eesti süda” signatuuri saatel aktusele Eesti lipu, mis asetati auväärsele kohale Käina kooli lipu kõrvale. Seejärel laulis kogu kool Eesti hümni, mida saatis klaveril muusikaõpetaja Olesja Voronjuk.

Isamaalisi laule esitasid kooli õpilased aktusel veelgi. Õpilasesinduse esindaja ja kodutütar Meribell Rüütel luges ette enda kirjutatud luuletuse:

“Eile nägin ma eestimaad”
Eile nägin ma eestimaad –
sinise musta ja valgega,
mida kogu hingega kaitsta saan
ning uhkusega vaadelda.

Olles tänulik võitlejatele
pürgin veelgi  kõrgemale,
näidates vaenlastele –
see maa kuulub meitele!

Käina kooli direktor Ermo Mäeots rääkis oma kõnes: “Riigi sünnipäeva tähistamiseks on meil välja kujunenud mitmeid traditsioone. See algab hommikul lipu heiskamisega Pika Hermani torni, siis asetatakse  Vabadussõja mälestusmärkide jalamile pärjad, toimub aastapäeva paraad, presidendi kõne ja teinekord ka vastuvõtt ja kontsert.” Direktor lisas: “Riigi sünnipäeva tähistamisega on alustatud juba täna kõigis Eesti koolides ja kodudes ning see jätkub homse päeva jooksul. Nende sündmustega märgitakse, et enesemääramine ja vabadus on meie kõigi jaoks äärmiselt olulised nii nagu on olulised kõik need lihtsad asjad, mis määravad, et ma saan olla mina ise, hoolin endast ja teistest, hoolin oma kodust ja lähedastest, olen oma otsustes vaba aga samas ka vastutav oma otsuste ja oma tegude eest,  olen valmis kaitsma oma kodu, oma vabadust ja võitlema ülekohtu vastu.”

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja kõneles aktusel: “Kool ja haridus on ka Eesti jaoks väga olulised märksõnad olnud riigi sünni hetkest saadik. Kui mõelda kas või sellele, et just koolipisid olid esimeste seas, kes Vabadussõjas Eesti riiki kaitsma tõttasid”. Tasuja aastapäeva kõne saab vaadata SIIT

Aktuse lõpuosas kõlas Käina kooli laul traditsiooniliselt kogu kooli esituses, klaveril saatis loo autor muusikaõpetaja Sirje Lillo.

Peale aktust suundusid õpilased ja kooli personal pidulikule lõunasöögile ning sellega lõpetati koolipäev.

24. veebruaril tähistati vabariigi aastapäeva Kaitseliidu rivistusega Käina kooli peasissekäigu ees. Rivistusel osalesid peale kaitseliitlaste veel naiskodukaitsjad, noored kotkad ja kodutütred. Sündmuse eesmärk on pakkuda Käina kogukonnale võimalust Vabariigi sünnipäeval kokku tulla oma kodukohas ja koos tähistada riigi sünnipäeva ning ühiselt laulda Eesti hümni. Sündmust korraldatakse selliselt viiendat aastat.

Noorkotkas ja kodutütar seisid selle sündmuse ajal lipuvalves. Koos lauldi hümni, aastapäevakõnedega astusid ette Käina kooli direktor Ermo Mäeots ja kaitseliitlane Mart Reino ning diakon Triin Simson luges palve. Sündmuse lõpuosas pakkusid Hiiumaa Noored Kotkad ja Kodutütred osalejatele kringlit ja sooja teed.

Huvijuht Julia.