Targalt Internetis

Esmaspäeval, 7. märtsil toimus “Targalt internetis” töötuba 5. klassi õpilastele. Koolitajad ja töötoa läbiviijad olid Kerli Valner projekti “Targalt internetis” teavitustöö juht ja Malle Hallimäe projekti “Targalt internetis” koordinaator Lastekaitse Liidust. Koolitus sai teoks tänu Käina Kooli osalemisele üle-eestilisel Noorsootöönädalal, kus sai võidetud peaauhind “Targalt internetis” koolitus.

Koolituse eesmärk on noorte teadlikkuse tõstmine interneti kasutamisel sealhulgas targema interneti kasutamise oskuste arendamine.

Koolitajad kõnelesid, kuidas toimida küberkiusamise puhul. Räägiti nii kiusaja kui ka kiusatava rollist antud olukorras. Enamus 5. klassi õpilastest tõdesid, et nad on kogenud või näinud pealt küberkiusamist.

Õpilased tõid töötoa protsessis välja interneit kasutamise positiivsed ja negatiivsed küljed. Nende arvates positiivne on see, et saab mängida mänge ja suhelda sõpradega samuti leiab internetist kiiresti mitmesugust vajalikku infot. Halvaks pidasid õpilased seda, et päevas 4 – 8 tundi internetis tegutsemist muudab inimese ärevaks. Noored teadsid samuti, et internetis on olemas viirused, võib tekkida küberkiusamine ja keegi võib sinu kontole sisse häkkida ning häirivat infot sinu isiku kohta levitama hakata.

Lahenduseks pakkusid õpilased erinevaid võimalusi näiteks: internetis olemise aja piirang lapsevanemate poolt, ema võiks telefoni ära võtta, kindlad kellaajad interneti kasutamiseks. Õpilased teavad, et liigne internetis istumine võib kahjustada nii nende vaimset kui lõpuks ka füüsilist tervist, kuna nad liiguvad vähe. Kuid nad avaldasid ka seda, et tänapäeva maailm justkui soosib internetis olemist.

Koolituse käigus oli õpilastel võimalus situatsioonimängus leida lahendused küberkiusamisele ja muudele internetis tekkivatele probleemidele.

“Targalt internetis” veebisaidilt on võimalik leida palju olulist infot ja õpetusi, kuidas käituda õigesti, kui tekib küberkiusamise olukord endal, sõbral või kellegi teisel, kes seda esialgu ise ei märkagi.

LINK: https://www.targaltinternetis.ee/

Huvijuht Julia