Noored meresõbrad 2019-2022

Projektis osalesid: Käina Kool, Kärdla Põhikool, Palade põhikool, Emmaste põhikool, Suuremõisa lasteaed – põhikool, Lauka põhikool ja Hiiumaa Ametikool. Käina koolist osales projektis 15 noort.

Projekti eesmärk: Hiiumaa kui mereriigi traditsioonide taaselustamine, ohutu käitumise õpetamine noortele nii mere ääres, merel kui jääl ning mereliste erialade tutvustus noortele ja silmaringi avardamine.

Läbitud teemakoolitused ja õppepäevad:

  • Üldine veeohutus
  • Esmaabi
  • Tuleohutus
  • Jääohutus
  • Väikelaevajuhi koolitus
  • Kalaga sõbraks
  • Meremessi külastus
  • Meresõit purjelaevaga
  • VHF tutvustus
  • Kokkuvõtlik õppepäev

Kokkuvõte: Hiiumaal on poolsada noort, kes teavad, et meri pakub neile erinevaid võimalusi nii eneseteostuseks kui ka vaba aja veetmiseks. Projektis osalenud noored oskavad merel ohutult tegutseda ja vajadusel aidata hättasattunuid. Nad inspireerivad ka oma sõpru ja teisi kogukonna noori.

Projekti illustreerib hästi esitlus, mille leiate siit.

Projekti viis läbi MTÜ Hiiumaa vabatahtlik merepääste selts, LEADER projektitoetuse toel.

Esitluse autor: Allard Kerves

 

Huvijuht Julia