Õpilasesinduse õppereis

Koostöö ja õppereis koolivaheajal

 Formaat: õppereisil koostöö aktiveerimine teiste noorteühendustega mitteformaalõppe kaudu.

Eesmärk:

Käina kooli õpilasesindus teeb koostööd ja loob sõprussidemed Heimtali Põhikooli õpilasesindusega alates 2022/23 õppeaasta.

Käina kooli Seiklusringi liikmed teevad koostööd ja loovad sõprussidemed Sakala maleva noorte kotkaste ja kodutütarde rühmaga alates 2022/23 õppeaasta.

Memo: Käina kodutütarde, noorte kotkaste ja õpilasesinduse koostööreisi 24. – 26.04.2022 eesmärk oli luua koostöösuhteid teiste noorteühendustega.

Soomaa kanuumatk ja toime tulemise õpetused, vastupidavusmatk rabas; orienteerumine, koostööoskused; Heimtali Põhikooliga tutvumine, sepatöö, kokkamine, ajalugu jpm.

Koostööpartnerid: Isamaalise Hariduse Programm (IHP), Käina kooli õpilasesindus, Heimtali Põhikool, Hiiumaa Noored Kotkad, Käina Kool, Sakala malev.

Eriline tänu: Sakala maleva Noorte Kotkaste instrukotor Gerttu Viiask, Heimtali Põhikooli huvijuht Kerli Kore, Anu Kuldbok (Lääne NKK), Salli Järve (Sakala NKK), Tuuli Reede (lapsevanem), Liis Oolmets (Hiiumaa NKK), bussijuht Rain.

Heimtali Põhikooli õppealajuhataja Urve Mukk: ”Meil on suur rõõm, et olete valinud meid oma sõpruskooliks. Kuna meie arengukava näeb ette, koostöö arendamist teiste koolidega siis on see igati asjakohane ja teretulnud ettevõtmine.”

Lisainfo: Käina kooli õpilasesindusse on võimalik kandideerida järgmisel õppeaastal, isamaaline Seiklussring jätkab Käina koolis tegevust järgmisel õppeaastal. Oodatud on kõik noored, kellele meeldib aktiivne osalustegevus, koostöö ning läbi nende tegevuste jätkusuutlik eneseareng ja seiklus.

Projektijuht ja sündmuse korraldaja  Julia Gurjeva