MÄLUMÄNG “MINA TEAN!”

Reedel, 7. oktoobril sai hoo sisse Käina kooli õpilaste mälumäng “Mina tean! Mälumängu eesmärk on meelde tuletada ja kinnistada tundides õpitut. Küsimused on ette valmistatud õpetajate poolt mälumängule eelneval kuul tunnis õpitud materjali alusel. Õpilane seab endale eesmärgi, et mälumängus võib tunnis õpitud teadmisi vaja minna ja kirjutab tunnis esile kerkinud olulise küsimuse ning vastuse ülesse või märgib ära teisel viisil.
Mälumängust võtab osa 5 viieliikmelist meeskonda. Igas meeskonnas on üks esindaja 5. – 9. klassist. Tiimi kapten on 9. klassi õpilane, kes hoolitseb selle eest, et tiim kogu õppeaasta jooksul koos püsib ja kõikidest mängudest osa võtab. Mälumäng toimub igas kuus ühe korra reedeti 7. tunni ajal kooli sööklas. Võitja tiim pääseb kevadel õpilaste preemiareisile.
Õiged vastused ja skoor avaldatakse kooli stendil iga kord mälumängule järgneval koolipäeval.
Mälumängu korraldab Käina kooli õpilasesindus koostöös huvijuhiga.
Julia Gurjeva