Aastapäeva teatejooks

Käina kooli 164. aastapäeva tähistasime traditsiooniliselt teatejooksuga. Iga-aataselt võtavad aastapäeva jooksust osa ka Käina kooli vilistlased. Vilistlased jooksevad 5 km distantsi, kus start ja finiš on Käina kooli ees. Joostakse mööda Heltermaa Emmaste maanteed Selja teeristini ning seejärel R. Tobiase majamuuseumi eest läbi tagasi kooli juurde. See on sümboolne võistlus. Suurt ringi jooksevad teatejooksuna 6. – 9. klassid ja vilistlased. Väiksemat ringi – Tuuletorni eest läbi jooksevad 1. – 5. klassid.
Käina kooli 164. aastapäeva teatejooksu ajad olid järgmised:
Väike ring:
4. klass, 1. koht, 10.03,7
5. klass, 10.36,7
3. klass, 10.44,6
1. + 2. klass, 12.03,6
Suur ring:
Vilistlased, 16.24,9
9. klass, 16.41,9
7. klass, 19.33,6
6. klass, 19.33,6
8. klass, 20.43,1
Läbi aastate on vilistlaste osalus aastapäeva teatejooksust fikseeritud järgmiselt:
(andmed on kontrollitud Käina kooli poolt)
2008. aastal, aeg ja koht teadmata, 25 jooksjat võistkonnas (väike ring)
2009. aastal, aeg ja koht teadmata, 22 jooksjat võistkonnas
2010. aastal , aeg ja koht teadmata,23 jooksjat võistkonnas
2011. aastal, 5. koht, aeg 17.50,00 ,25 jooksjat võistkonnas
2012. aastal, aeg ja koht teadmata, 28 jooksjat võistkonnas
2013. aastal, III koht, aeg 17.07,47 , 30 jooksjat võistkonnas
2014 .aastal, II koht, aeg 16.57,2, 29 jooksjat võistkonnas
2015. aastal, IV koht, aeg 17,05,9, 26 jooksjat võistkonnas
2016. aastal, III koht, aeg 16.13,3 , 27 jooksjat võistkonnas
2017. aastal, II koht, aeg 16.30,33, 31 jooksjat võistkonnas
2018. aastal, I koht, aeg 17.00,00, 28 jooksjat võistkonnas
2019. aastal ei osalenud
2020. aastal, I koht, aeg 16.32,1, 25 jooksjat võistkonnas
2021. aastal ei toimunud.
2022. aastal, I koht, aeg 16.24,9, 29 jooksjat võistkonnas
Palju õnne vilistlastele, kes tänavu Käina kooli 164. aastapäeva jooksu võitsid ajaga 16.24,9. Peale jooksu söödi ühiselt lõunat kooli sööklas ja maiustati kringliga.
Järgmisel aastal kohtume jälle.

Huvijuht Julia Gurjeva