Õuesõppenädal

31.10 – 4.11 osales Käina Kool Liikuma Kutsuvate Koolide õuesõppenädalal.

Selle aasta sügisese õuesõppenädala põhiliseks eesmärgiks oli julgustada nii väikeseid kui ka suuri õpihimulisi leidma motivatsiooni ning tegevusi õuesõppeks iga ilmaga. Lisaks märkama ja katsetama õuesõppevõimalusi ka enda kooliläheduses olevates parkides, terviseradadel või muudel matkaradadel. 

8.kl matemaatikatunnis korrati I veerandil õpitud abivalemeid Actionboundi abil nii õues kui ka koolimajas. Tund lõppes abivalemite doominoga.

Viies klass tegutses õues terve nädala vältel vähemalt 1 tund päevas. Esmaspäeval toimus õues halloweeni teemaline inglise keele tund, kus pidi jooksma luuletuseni, selle meelde jätma, tagasi jooksma grupini ning dikteerima. Pärast koos kirjapandu esitamine.

Teisipäeval kus mõõdeti nutiseadmete abil koolimaja eri paikade valgustatust ja helitausta, hiljem arvutiõpetuse tunnis koostati antud andmetest graafikud.

Kolmapäeval eesti keele tunnis moodustati silpidest uusi sõnu, otsiti puude otsa riputatud lauseid ja kirjutati etteütlust. Ajaloo tunnis mindi otsima ajalugu. Ette olid antud vanad fotod Käina alevi tähtsamatest hoonetest. Ülesandeks oli leida samad hooned nüüdisaegses kuues, neist teha fotod ja kirjutada praegune funktsioon.

Neljapäeval toimus õues kehaline kasvatus. Poisid tutvusid uue välijõusaaliga ja tüdrukute teemaks oli keks. Tutvuti nii kummikeksuga, kui mõeldi ka ise uusi mänge välja, nt pildi-, mao- ja tantsukeksud.

Õuesõppenädala lõpetasid reedel inimeseõpetuse ja loodusõpetuse tund. Inimeseõpetuses oli ülesandeks joonistada kaardile kujund ja siis minna õue nutiseadme ning GPSi abil seda jäädvustama. Loodusõpetuses otsiti kooliõue peidetud küsimusi. Sai nii liigutada kui ka otsida ja mõelda.

Sedalaadi vaheldus meeldis nii õpilastele kui ka õpetajatele. Proovime mõnikord veel!

Kristel Pisa
õpetaja,
5.kl. klassijuhataja