H. Sergo nim. kirjutamisvõislus

HIIUMAA 7. – 9. KL ÕPILASTELE NOVEMBRIS 2022
Kirjutada võis erinevas žanris teemakohaseid tekste: jutustus, arutlus, luuletus, muinasjutt või muistend, novell, nn kiri (kellelegi) või muu.

Valida oli järgmiste teemade hulgast:
Rändan ajas tagasi…
Millisena näen maailma aastal 2050?
Elu enne nutiseadmeid
Katsumused on ületamiseks!
Hiiumaa on parem kui Saaremaa, sest…
Maailm, kus elavad lohed
Minu reis Autraaliasse
Minu lemmikinimene
Õnneks on vaja õppida
Hea õpetaja – tugev Eesti

Käina koolist pälvis 8. kl arvestuses
I koha Hildegard Martin, teema “Minu lemmikinimene”,
II – III kohta jagab Anni Hiiemets, teema “Maailm, kus elavad lohed”

Palju õnne ja head mõttelendu järgmisteks loovkirjutamisteks!

õpetaja Maiu Hiis