Eesti kirjanduse päev

Kirjanik Mihkel Mutt on öelnud:” Lugemine on uurimine, töö ja lõbu ühekorraga. Ta on väärt, et pühendada talle kogu elu.”
Täna tähistasime eesti keele õpetaja Maiu Hiisi eestvedamisel eesti kirjanduse päeva. Vahetundide ajal vaatasime katkendeid eesti kirjanike teoste põhjal valminud filmidest nagu “Wikmani poisid”, “Nukitsamees”, “Viimne reliikvia” jt. Erinevate filmide katkendeid oli võimalus vaadata kolmes klassis samaaegselt. Eesti keele õpetaja Maiu Hiis oli õpilastele välja pannud ka teosed, mille põhjal filmid olid tehtud. Kirjanduse tundides rääkisid õpetajad õpilastele emakeelse kirjanduse sünnist ja tähtsusest, tutvustati eesti ilukirjanduse loojaid.
Anton Hansen Tammsaare 145. sünnipäeval, 30. jaanuaril tähistatakse esmakordselt eesti kirjanduse päeva, mis on ka lipupäev. Selle traditsiooniga väärtustame eesti kirjanduse tüvitekste ning  paneme tähele tänapäeva kirjanduse ja kirjanike rolli Eesti kultuuris ja ühiskonnas.
Eesti kirjanduse päeva tähistamisega alustame loodetavasti igikestvat traditsiooni ning valmistume 2025. aastaks, kui tähistame kõik koos 500 aasta möödumist teadaolevalt esimese eestikeelse trükise ilmumisest.

Huvijuht Julia Gurjeva