Huviringid koolis

Käina koolis toimuvad erinevad huviringid, kus noortel on võimalus veeta peale tunde oma vaba aega. Aletes veebruarist on muutunud osade huviringide toimumise ajad nagu robootika, kunstiring jt. Huviringide toimumise ajad on leitavad Käina kooli kodulehelt. Huviringidesse on võimalik registreeruda Hiiumaa huviharidusregistris või ringi juhendaja kaudu.
Eelnevatel aastatel on olnud võimalus noortel kooli huviringides ja koolis toimuvates trennides mängida tennist ja jalgpalli, tantsida Brasiilia tantsu, proovile panna ennast pallitrennis ja robootikas, arendada oma kunstioskusi ja seigelda. Sellest õppeaastast on huviringidena lisandunud loovust ja esinemisjulgust arendav näitering, käelist motoorikat lihviv puutööring ja loogilist mõtlemist virgutav mudeliring.
Brasiilia tantsus käivad enamasti 2. – 3. klassi tüdrukud, kes jutustasid, et neile meeldib väga tantsida, sest see on lõbus ja juhendaja on väga tore.
Tennisetrnnis osalevad 1.- 4. klassi õpilased. Treener Tiiu Masingu arvates on sellise vaba aja veetmise võimaluse valinud 10 – 12 noort koos oma vanematega, sest viimased peavad just tennist lapse füüsilise tervise arenguks tähtsaks.
“Jalgpallitrennis käimise motivaatoriks on noortel sõbrad ja võimalus ohtralt jalgpalli mängida,” ütleb jalgpallitreener Tanel Klee. Talveperioodil harjutatakse rohkem tehnilisi elemente saalis. Õues treenitakse nii kaua, kuni ilmastik lubab. Treener Klee kuulab alati ära noorte ettepanekud ja ideed treeningute paremaks ja mitmekesisemaks muutmiseks.
Seiklusringi vastu on üha rohkem noori huvi tundma hakanud. Seiklusring pakub noortele väga häid eneseteostamise võimalusi isamaalise hariduse kaudu. 20 – 30 seiklusringis osalejal on võimalus osa võtta Hiiumaa maakondlikest Noorte Kotkaste ja Kodutütarde üritustest, võistlustest, matkadest ja teistest õppepäevadest. Keskseteks teemadeks on riigikaitse, matkatarkused, turvalisus, Eesti loodus, Eesti ajalugu ning käitumine ja loovus. Õppimine on mittefomaalne ning toimub peamiselt tegevuste kaudu. Seiklusringi kohta on noored öelnud järgmist: “Seiklusringis on erinevad töötoad, palju liikumist ja saab uusi asju teada…, seiklusringis on huvitav, mulle meeldib väga seigelda, meeldivad väga grupitööd, -tegmised ja mängud, sest see õpetab mind õigesti tegutsema ja teistega arvestama…, mulle meeldib teisi juhendada ja oma noorkotka oskusi edasi anda.”
Pallimänguring on sel poolaastal saanud sisse uue hoo, meelitades oma mitmekesisusega üha enam noori ringitegevusest osa saama. Palliringis on pea 20 noorel võimalus harjutada koordinatsiooni ja liikumise oskusi, mis annab koolipäeva lõpule hea positiivse energia ja jõu. Palliringis arendavad noored täpsust, reageerimiskiirust, loogilist mõtlemist, samuti meeskonnatööd. Noored ütlevad: ”Palliring on lõbus ja meile meeldib teha sporti, sellepärast me siin käimegi!” Pallimängud ja liikumine toetavad noorte vaimset ja füüsilist tervist. Uuendatud huviringide tabelist on võimalik näha, mis päeval ja kellaajal ring toimub.
Puutööringi ja mudeliringi juhendab Andres Laanejõe. Nendes ringides õpivad 6 – 8 poissi eesmärke püstitama. Algselt lepitakse kokku meekonnareeglites ja pannakse kokku plaan, mida ja kuidas meisterdama hakatakse ning milleks see vajalik on. Puutööringis meisterdavad noored Laanejõe juhtimisel erinevaid mõtlemis-, strateegia- ja lauamänge, mille mängimiseks on vajalikud nii käelised oskused kui ka loogiline mõtlemine. Mudeliringis meisterdatakse erinevaid lendavaid masinaid, mida hiljem õues katsetamas käiakse. Laanejõe plaanib ringi noortega osaleda ka meistrivõistlustel, mis toimuvad 2023. aastal Hiiumaal.
Näiteringis käib regulaarselt 10 õpilast. Ringijuhendaja Kaie Pranno peab oluliseks, et ringitund on turvaline ja loominguline keskkond, kus iga osaleja tegeleb oma ande avastamisega. Kaie arvestab noorte ideede ja ettepanekutega, kui neile väga meeldib mingi harjutus või mäng, annab ringijuhendaja Kaie alati noortele võimaluse seda harjutust veel teha või mängu edasi arendada. “Järgmisel aastal jätkame kindlasti annete avastamisega,” ütleb Pranno, “ning plaanime kevadeks vahva sketšishow, kuhu ootame kindlasti lapsevanemaid ja kogukonda.” Õpilased on näiteringi kohta öelnud järgmist: ”Näiteringis on huvitav ja me teeme palju uusi asju. Saab ka näidelda ja kasutada oma loovust ning teha koostööd. See on nii tore!”

Huvijuht Julia Gurjeva