Õpilasesinduse õppepäev

14. mail võtsime õpilasesindusega kokku selleaastase kooliaasta meeskonnatöö õppepäevaga halulaeval HiiuIngel. Enne sadamast lahkumist täitsid noored halulaeva kapteni Ain Tähiste juhendamisel laeva logiraamatu ning heiskasid päris uue HiiuIngli vimpli. Neljatunnisel õppepäeval õppisid noored, kuidas päästa iseennast mereveest ning kogesid, et kummipaati ronimine otse sügavast veest ei olegi nii lihtne. Laevatoimkonnatöid õpetas noortele Hiiumaa merepääste vabatahtlik Allard Kerves. Sealhulgas said noored heisata purjed ja ka köögitoimkonnas kogu meeskonnale lõunasöögi valmistada. Ajurünnaku käigus sündis uus põgenemistoa idee, kuidas päästa ennast uppuvalt halulaevalt. Põgenemistuba „Kastist välja“ hakkab õpilasesindus edasi arendama järgmisel õppeaastal ning usun, et sellest sünnib üks väljakutsete rohke ja põnev tegevus.
Huvijuht