Olümpiaadid

Piirkondlikul  matemaatikaolümpiaadil saavutas: 7. klass – I-II koha Bert Omann 8. klass – I koht Ilona Sedrik                 II…

Maakondlik Nuputa võistlus

Neljapäeval, 30. jaanuaril, toimus Käina Koolis piirkondlik matemaatikavõistlus “Nuputa”. 5.-6. klassini osales 8 neljaliikmelist võistkonda ja 7. klasside arvestuses 8 kolmeliikmelist võistkonda. Meie kooli 5.-6.…

Emakeele olümpiaad

Piirkondlikul eesti keele olümpiaadil osales meie koolist 12 õpilast. Auhinnalised kohad said: 8. klass – I koht – Ilona Sedrik 9. klass – II koht…

Kooride tegemisi

Kooride esinemine Kärdla kultuurikeskuses Hiiumaa Käsitöölaadal 13.detsembril. Laval oli 71 lauljat : meie kooli mudilaskoor, Hiiumaa Tütarlastekoor ja Hiiumaa Poistekoor. 15.dets esinesid Hiiumaa Tütarlastekoor ja…