Õpilasesindus

6. klassAnete Liit,
Remo Lepamaa
7. klassMiko Sedrik,
Ilona Sedrik
8. klassGreete-Liis Rünt
9. klassCatlin Hüüdmaa, Kaisa Ulla,
Karl Markus Kivioja (esindab meid hoolekogus, Hiiumaa noortevolikogus)
5. klassKristelle Platov,
Gerda Timofejev