Õpilasesindus

5. klassSiim Aassalu,
Karoliina Käsn
6. klassMaileli Lepa,
Meribell Rüütel
7. klassRemo Lepamaa
Tuuli Kruusmägi
8. klassMiko Sedrik,
Ilona Sedrik
9. klassLiisi Klee,
Siret Hiiemäe

Õpilasesinduse põhikiri.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

  • Käina Kooli õpilaste huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ja nende edastamine juhtkonnale;
  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
  • koostöö teiste õpilasesindustega;
  • tõsta õpilaste aktiivsust kooli ürituste korraldamises ja nendest osavõtmises;
  • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi, tihendada õpilaste omavahelist suhtlemist
  • korraldada koostöös huvijuhiga kooli- ja klassivälist tööd;
  • esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele

ÕE president: Tuuli Kruusmägi

ÕE asepresident: Remo Lepamaa

ÕE hoolekogu esindaja: Siret Hiiemäe

Juhendaja: Julia Gurjeva

E-mail: julia@kaina.edu.ee

Tel: 580 42639