Õpilasesindus

5. klass Jakob Metsküla, Sofia Jõpiselg, Kirke Väli
6. klass Kristen Tammeveski, Carmen Hüüdma, Brigitta Metsküla, Kenneth Põllu
7. klass Karoliina Käsn, Joosep Kruusmägi
8. klass Maileli Lepa, Meribell Rüütel
9. klass Remo Lepamaa, Tuuli Kruusmägi
Huvijuht Julia Gurjeva

Õpilasesinduse põhikiri.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

  • Käina Kooli õpilaste huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ja nende edastamine juhtkonnale;
  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
  • koostöö teiste õpilasesindustega;
  • tõsta õpilaste aktiivsust kooli ürituste korraldamises ja nendest osavõtmises;
  • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi, tihendada õpilaste omavahelist suhtlemist;
  • korraldada koostöös huvijuhiga kooli- ja klassivälist tööd;
  • esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele

ÕE president: Tuuli Kruusmägi
ÕE asepresident: Remo Lepamaa
ÕE hoolekogu esindaja: Tuuli Kruusmägi
Juhendaja: Julia Gurjeva
E-mail: julia@kaina.edu.ee
Tel: 580 42639