Õppenõukogud

Õppenõukogud:

ÕN nr 6 (2017/2018 viimane) 30.08.2018

Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. 2017/2018 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).

ÕN nr 1 (2018/2019) 26.11.2018
Päevakord:
1. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst I trimestril (U. Pärnamaa).
2. Kontakttunni normmäära muutumine (J. Pulk). 

ÕN nr 2 (2018/2019) 11.03.2019
Päevakord:
1. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst II trimestril (U. Pärnamaa).

ÕN nr 3 (2018/2019) 10.06.2019
Päevakord:
1. Kokkuvõte õa 2018/2019 tulemustest (U. Pärnamaa).
2. Kokkuvõte tasemetöödest ja toimunud eksamitest (U. Pärnamaa).

ÕN nr 4 (2018/2019) 14.06.2019
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Kiituskirjaga ja ainekiituskirjadega autasustamine.

ÕN nr 7 (2018/2019 viimane) 30.08.2019
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. 2018/2019 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).

ÕN nr 1 (2019/2020 õ-a) 9.10.2019

Päevakord:

1) Õpilase koduõppele lubamise otsustamine.

ÕN nr 2 (2019/2020 õ-a) 25.11.2019

Päevakord:

1) I trimestri kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst.

ÕN nr 3 (2019/2020 õ-a) 9.03.2020

Päevakord:

1) II trimestri kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst.

ÕN nr 4 (2019/2020 õ-a) 8.06.2020

Päevakord:

1) 2019/2020 õ-a tulemuste kokkuvõte.

ÕN nr 5 (2019/2020 õ-a) 12.06.2020

Päevakord:

1) Täiendava õppetöö lõpetamine.
2) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3) Kiituskirjadega ja ainekiituskirjadega autasustamine.

ÕN nr 6 (2019/2020 õ-a) 31.08.2020

Päevakord:

1) Uute õpetajate tutvustamine.
2) Täiendava õppetöö lõpetamine.
3) Õppekasvatustöö tulemused 2019/2020 õppeaastal.
4) 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

ÕN nr 1 (2020/2021 õ-a) 23.11.2020

Päevakord:

1) I trimestri kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst.
2) Käitumishinde alandamine I trimestril.
3) Kodukorra ja hindamisjuhendi muutmine.
4) Kooli töö- ja palgakorralduse reeglid.
5) Käina kooli arengukava.

ÕN nr 2 (2020/2021 õ-a) 25.01.2021

Päevakord:

1) Käina Kooli põhimääruse uuendamine.

ÕN nr 3 (2020/2021 õ-a) 08.03.2021

Päevakord:

1) II trimestri kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst.