Õppenõukogud

Õppenõukogud:

ÕN nr 6 (2017/2018 viimane) 30.08.2018

Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. 2017/2018 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).

ÕN nr 1 (2018/2019) 26.11.2018
Päevakord:
1. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst I trimestril (U. Pärnamaa).
2. Kontakttunni normmäära muutumine (J. Pulk). 

ÕN nr 2 (2018/2019) 11.03.2019
Päevakord:
1. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst II trimestril (U. Pärnamaa).

ÕN nr 3 (2018/2019) 10.06.2019
Päevakord:
1. Kokkuvõte õa 2018/2019 tulemustest (U. Pärnamaa).
2. Kokkuvõte tasemetöödest ja toimunud eksamitest (U. Pärnamaa).

ÕN nr 4 (2018/2019) 14.06.2019
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Kiituskirjaga ja ainekiituskirjadega autasustamine.

ÕN nr 5 (2018/2019 viimane) 30.08.2019
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. 2018/2019 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).