Konsultatsioonid

2021/2022 õppeaasta

Õpetaja Aine Aeg Ruum
Maiu Hiis eesti keel, kirjandus R 7. t 228
Andres Juhe tööõpetus loodusõpetus N 7. t 138
Eldin Kuuse vene keel T 7. t 225
Eha Luukas geograafia matemaatika 5. kl N 7. t – matem  kokkuleppel 149
Urve Pärnamaa matemaatika E 7. t 7. klass
N 7. t 8. klass
229
Raul Voskressenski kunstiõpetus E 7. t 215
Peep Randviir matemaatika, arvuti E 7. t 6. klass mate
N 7. t  9. klass mate
T 7. t arvuti
või muul ajal kokkuleppel
227
Helle Roht ajalugu, ühiskonnaõpetus N 6. t 208
Kaili Saarna käsitöö N 6.-7. t 213
Lagle Matetski bioloogia, füüsika, loodusõpetus R 7. t 147
Karin Teemets inglise keel N 7. t 209
Jana Uuskari ajalugu, ühiskonnaõpetus K 8. t 148
Maris Varik inglise keel R 7. t 130
Urve Niit Eesti keel ja kirjandus K 7. t 223