Traditsioonid

• 1. septembril uue õppeaasta avaaktus, I klassi astuvate laste pidulik õpilaskonda arvamine

• Tervisepäev septembris

• Õpetajate päeva tähistamine.

• Kooli aastapäeva tähistamine klassidevahelise teatejooksuga ümber Käina ja piduliku sünnipäevaaktusega. Igal 5- ja 0-ga lõpeval sünnipäeval on vilistlaste kokkutulek. Järgmine vilistlaste kokkutulek toimub kooli 160. aastapäeval 2018. aasta sügisel.

• Jõulupidu, jõululaat

• Vabariigi aastapäeva tähistamine piduliku aktusega

• Vastlapäev

• Emakeelepäeva tähistamine

• Südamenädal

• Kevadkontsert

• Viimane koolikell

• Aktused: õppeaasta lõpuaktus ja põhikooli lõpuaktus.

• Vallavanema vastuvõtt parimatele õppuritele ja aineolümpiaadidel edukalt osalenutele.

• Projektõppe päevad

• Preemiareis tublimatele õpilastele ja sportlastele