Tugisüsteemid

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.

Koolis rakendatavad tugimeetmed:

  • Logopeediline/eripedagoogiline abi
  • Pikapäevarühm
  • Õpiabirühm
  • Kohustuslik konsultatsioon
  • Õpiabi – konsultatsioon
  • Individuaalne lisajuhendamine
  • Individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine
  • Lihtsustatud õppe rakendamine
  • Käitumise tugikava koostamine

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1. – 5. klassi õpilased lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Käesoleval õppeaastal on moodustatud  kaks rühma: I – II ja III – V. Kasvatajatena juhendavad õpilasi   A.Lind, K.Teemets, H.Roht, T. Korv ja T. Põrk. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.40 kuni kella 15.25.

I – II klass

  E T K N R  
5. Kristel Pisa Kristel Pisa
6. Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Kristel Pisa Kristel Pisa
7. Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Kristel Pisa Kristel Pisa

III – V klass

  E T K N R  
5.Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
6. Karin TeemetsAnneli LindAnneli Lind Anneli Lind Karin Teemets
7. Karin Teemets Anneli Lind Anneli LindAnneli Lind Karin Teemets

ÕPIABI/LOGOPEED

  E T K N R  
5. 4. klass 1. klass   2. kl. logopeed    
6.   2. klass
4. kl. logopeed  
3. klass 3. kl. logopeed  

Konsultatsioonid


Kontrolltööde klassis on võimalik teha järeltöid.


Huvitegevus

Huvijuht                     Julia Gurjeva   kabinet 224
Kontakt:                     julia[ätt]kaina.edu.ee (58 042 639)

Huvijuht selgitab välja õpilase arengut soodustavad huvid ja võimed ja vastavalt sellele korraldab huvialast tegevust koolis.


Kasulikud lingid:

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Hiiumaal:
Aadress: Uus 2b, 92413 Kärdla
Telefon: 5886 0702
E-post: laane.eesti@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/hiiumaa

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.