Tugisüsteemid

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.

Koolis rakendatavad tugimeetmed:

 • Logopeediline/eripedagoogiline abi
 • Pikapäevarühm
 • Õpiabirühm
 • Kohustuslik konsultatsioon
 • Õpiabi – konsultatsioon
 • Individuaalne lisajuhendamine
 • Individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine
 • Lihtsustatud õppe rakendamine
 • Käitumise tugikava koostamine

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1. – 5. klassi õpilased lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Käesoleval õppeaastal on moodustatud  kaks rühma: I – II ja III – V. Kasvatajatena juhendavad õpilasi   A.Lind, K.Teemets, H.Roht, T. Korv ja T. Põrk. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.40 kuni kella 15.25.

I – II klass

  E T K N R  
5. Merilyn Järvsaar
pp klass
Merilyn Järvsaar
pp klass
6. Helle Roht
Helle RohtMerilyn Järvsaar
pp klass
Karin TeemetsMerilyn Järvsaar
pp klass
7. Helle Roht Helle Roht Merilyn Järvsaar
kab. 207
Karin Teemets Merilyn Järvsaar
kab. 207

III – V klass

  E T K N R  
5. Helle RohtAnneli Lind
6. Merilyn Järvsaar
raamatukogu
Anneli LindAnneli LindMerilyn Järvsaar
kunstiõp.
Tiina Põrk
kab. 205
7. Anneli Lind Anneli Lind Anneli Lind Merilyn Järvsaar
kunstiõp.
Tiina Põrk
kab. 205

Konsultatsioonid


Kontrolltööde klassis on võimalik teha järeltöid.


Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoog Anu Hülg
Kontakt:          Tel : 4622166,            56676177
                        e-post: anuh[ätt]kaina.edu.ee

Koolis:            T, K, N          8. 30 – 15.30   kabinet 132

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on individuaalne töö koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega, koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegelemine, teiste tugispetsialistide, õpetajate ja lastevanemate koostöösse kaasamine.


Psühholoogiline nõustamine
Psühholoog Merrild Lebin
Tel: 5291719

Õpilastele
Tule ja räägi, kui:

 • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
 • Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
 • Sul on raskusi sõltuvustega.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
 • Oled emotsionaalne, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
 • Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

Vanematele ja õpetajatele
Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
 • Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
 • Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.

Huvitegevus

Huvijuht                     Julia Gurjeva   kabinet 224
Kontakt:                     julia[ätt]kaina.edu.ee (58 042 639)

Huvijuht selgitab välja õpilase arengut soodustavad huvid ja võimed ja vastavalt sellele korraldab huvialast tegevust koolis.


Kasulikud lingid:

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Hiiumaal:
Aadress: Uus 2b, 92413 Kärdla
Telefon: 5886 0702
E-post: laane.eesti@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/hiiumaa

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.