Tugisüsteemid

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.

Koolis rakendatavad tugimeetmed:

 • Logopeediline/eripedagoogiline abi
 • Pikapäevarühm
 • Õpiabirühm
 • Kohustuslik konsultatsioon
 • Õpiabi – konsultatsioon
 • Individuaalne lisajuhendamine
 • Individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine
 • Lihtsustatud õppe rakendamine
 • Käitumise tugikava koostamine

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1. – 5. klassi õpilased lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Käesoleval õppeaastal on moodustatud  kaks rühma: I – II ja III – V. Kasvatajatena juhendavad õpilasi   A.Lind, K.Teemets, H.Roht, T. Korv ja T. Põrk. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.40 kuni kella 15.25.

I – II klass

  E T K N R  
5. Kristel Pisa Kristel Pisa
6. Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Kristel Pisa Kristel Pisa
7. Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Kristel Pisa Kristel Pisa

III – V klass

  E T K N R  
5.Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
6. Karin TeemetsAnneli LindAnneli Lind Anneli Lind Karin Teemets
7. Karin Teemets Anneli Lind Anneli LindAnneli Lind Karin Teemets

ÕPIABI/LOGOPEED

  E T K N R  
5. 4. klass 1. klass   2. kl. logopeed    
6.   2. klass
4. kl. logopeed  
3. klass 3. kl. logopeed  

Konsultatsioonid


Kontrolltööde klassis on võimalik teha järeltöid.


Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoog Anu Hülg
Kontakt:          Tel : 4622166,            56676177
                        e-post: anuh[ätt]kaina.edu.ee

Koolis:            T, K, N          8. 30 – 15.30   kabinet 132

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on individuaalne töö koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega, koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegelemine, teiste tugispetsialistide, õpetajate ja lastevanemate koostöösse kaasamine.


Psühholoogiline nõustamine
Psühholoog Merrild Lebin
Tel: 5291719

Õpilastele
Tule ja räägi, kui:

 • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
 • Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
 • Sul on raskusi sõltuvustega.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
 • Oled emotsionaalne, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
 • Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

Vanematele ja õpetajatele
Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
 • Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
 • Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.

Huvitegevus

Huvijuht                     Julia Gurjeva   kabinet 224
Kontakt:                     julia[ätt]kaina.edu.ee (58 042 639)

Huvijuht selgitab välja õpilase arengut soodustavad huvid ja võimed ja vastavalt sellele korraldab huvialast tegevust koolis.


Kasulikud lingid:

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Hiiumaal:
Aadress: Uus 2b, 92413 Kärdla
Telefon: 5886 0702
E-post: laane.eesti@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/hiiumaa

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.