Nohikud ratastel

“Geeks on Wheels” (nohikud ratastel) on projekt, mille käigus külastavad noorteorganisatsiooni MUG (Microsoft User Group) liikmed Eesti koole, et jagada oma teadmisi ja vaimustust infotehnoloogiast. Eelkõige käiakse väiksemates koolides, kuid jõutakse ka suurematesse.
Nohikud on Käina Koolis neljapäeval, 10.märtsil.