Käina Kooli kui digitaalselt aktiivse kooli tunnustamine

 Käina Kooli esindus on kutsutud  osalema 26. oktoobril toimuvale IKT sügiskonverentsile „Digitaalselt aktiivne kool“.

Väljavõte kutsest:

Soovime teie kooli tunnustada kui digitaalselt aktiivset kooli. Käina Kool on silma paistnud väga hea IKT võimaluste rakendajana nii  õppetöös kui ka  koolivälises tegevuses. Hindame teie kooli panust õpetajate koolitamisel ja tehnoloogiaga seotud tegevustes osalemisel, kuhu on kaasatud ka oma kooli õpilasi.