Sümboolika

Koolilaul

Muusika Sirje Lillo     Sõnad Ave Alavainu

Kui läbi käin Hiina, Austraalia,
tulen tagasi Siberi taigast,
siis ometi siin, sellel lagedal maal
leian ainuma koduse paiga.
Siin mu mure ja hool,
siin mu kodu ja kool
Ja kui peaksingi teab -kus ma käima-
mingu elust või pool, alati igalt poolt
tulen ometi tagasi Käina

Sest üle saja aasta siin
kool laste häältest kajab.
Siin seitse päeva nädalas
ei ole rahu majas.
Siin seitse tundi iga päev
koolmeister tarkust jagab.
Kui kestab rahu, kestab kool ka teise aastasaja.

Mu vanaema õppis siin ja vana-vanaisa
mu ema tee siit ellu viis ja sama teed käis isa
Nüüd kõnnin mina kooliteed
ja kui saan ükskord suureks,
mu lapsed käivad sama teed,
sest siin on meie juured.

Kui läbi käin Hiina, Austraalia,
tulen tagasi Siberi taigast,
siis ometi siin, sellel lagedal maal
leian ainuma koduse paiga.
Siin mu mure ja hool,
siin mu kodu ja kool
Ja kui peaksingi teab -kus ma käima-
mingu elust või pool, alati igalt poolt
tulen ometi tagasi Käina.

Avaldatud 22.10.2023. Viimati muudetud 22.10.2023.