Tugisüsteemid

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.

Koolis rakendatavad tugimeetmed:

  • Logopeediline/eripedagoogiline abi
  • Pikapäevarühm
  • Õpiabirühm
  • Kohustuslik konsultatsioon
  • Õpiabi – konsultatsioon
  • Individuaalne lisajuhendamine
  • Individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine
  • Lihtsustatud õppe rakendamine
  • Käitumise tugikava koostamine

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1. – 4. klassi õpilased lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
Käesoleval õppeaastal on moodustatud  kaks rühma: I – II ja III –IV. Kasvatajatena juhendavad õpilasi   A.Lind, K.Teemets, H.Roht, E. Kannimäe, T. Põrk ja I. Gagarina.
Pikapäevarühmad töötavad kella 12.40 kuni kella 15.25.

I – II klass

  E T K N R  
5. Elis Kannimäe Elis Kannimäe Anneli Lind Tiina Põrk Inge Gagarina
6. Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Anneli Lind Anneli Lind
7. Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Elis
Kannimäe
Anneli Lind Anneli Lind

III – IV klass

  E T K N R  
5.     Anneli Lind    
6. Helle Roht Karin Teemets Helle Roht Karin Teemets Karin Teemets
7. Helle Roht Karin Teemets Helle Roht Karin Teemets Karin Teemets

LOGOPEED – ERIPEDAGOOG 2023/24 õppeaasta

  E T K N R
1. 4. kl – erip eesti keel     3. kl erip eesti keel  
2. 2.-3.kl erip matemaatika 3. kl erip eesti keel      
3. 2. kl erip eesti keel 4. kl erip eesti keel 2. kl erip eesti keel    
4     4. kl erip matemaatika    
5   Logopeed klass Logopeed 4.klass   Logopeed 2.klass
6       Logopeed 3.klass  

Konsultatsioonid

Kontrolltööde klassis link opens on new page ">on võimalik teha järeltöid.

Huvitegevus

Huvijuht                     Julia Gurjeva   kabinet 224
Kontakt:                     julia[ätt]kaina.edu.ee (58 042 639)

Huvijuht selgitab välja õpilase arengut soodustavad huvid ja võimed ja vastavalt sellele korraldab huvialast tegevust koolis.

Kasulikud lingid:

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Hiiumaal:
Aadress: Uus 2b, 92413 Kärdla
Telefon: 5886 0702
E-post: laane.eesti@rajaleidja.eelink opens on new page
www.rajaleidja.ee/hiiumaalink opens on new page

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teatajalink opens on new page.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teatajalink opens on new page

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teatajalink opens on new page.

Avaldatud 22.10.2023. Viimati muudetud 22.10.2023.