Õppenõukogud

Õppenõukogud:

28. november 2023
1. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril
2. Tugisüsteemide määramine
3. Jooksvad küsimused


12. märts 2024 3.

1. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril.
2. Tugisüsteemide ülevaatamine ja vajadusel uute määramine
3. Jooksvad küsimused


07. juuni 2024 4.

1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte III trimestril
2. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte 2023/24 õa
2.1 Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või ainekiituskirjaga 1.-8. klassis
2.2 Täiendavale õppetööle jätmine
2.3 Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
3. Jooksvad küsimused


14. juuni 2024 5.

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. (vajadusel) Järeleksamite sooritanud õpilaste põhikooli lõpetamisest
4. Jooksvad küsimused
 

30. august 2024

1. Uuenenud õppekava kinnitamine 1., 4., 7. klassis
2. Trimestri aegade kinnitamine 2024/2025 õppeaastaks
3. Õppe –ja kasvatustöö eesmärgid 2024/2025 õa.
4. 2024/25 õa üldtööplaani arutelu ja kinnitamine
5. Jooksvad küsimused

Avaldatud 22.10.2023. Viimati muudetud 15.11.2023.