Käina kool 165

Loomise kuupäev 19.10.2023

AASTAPÄEVA JOOKSU JUHEND

Start ja finiš on koolimaja ees

 • Start antakse orienteeruvalt kell 11:45.
 • Buss, mis viib kaugemate vahetuste jooksjad kohtadele väljub kooli
  eest 11:25. 
  Buss ei peatu iga võistleja jaoks eraldi ( nii öelda iga posti taga ), vaid
  teeb peatuse umbes iga 500m tagant.
  Õpilased peavad leidma ja liikuma ise oma klassiga kokkulepitud
  teatevahetuse kohta. 
  Pärast starti teeb buss teise ringi ja korjab jooksjad uuesti peale.
  Politsei liigub suurel ( Tobiase ) ringil võistlejate ees!
 • 1-5 kl jooksevad väikse ringi.
 • 6-9 kl ja vilistlased jooksevad suure  ( Tobiase ) ringi.

TÄHELEPANU:

 •  Jooksmiseks kasutame kõnniteid, kergliiklusteid ja maantee serva.
 • Maanteel kasutame jooksmiseks teekatte servas oleva katkendliku või
  pidevajoone ja helkurpostide vahelist ala. See on erinevates kohtades
  1-3 meetri laiune ala.
 • Ringliiklustel ja ristmikel on rajajulgestajad ( õpetajad või vanemate
  klasside vabastatud õpilased ), kes jälgivad liiklust, suunavad jooksaid ja
  tagavad ohutuse.
 • Pärast jooksu orienteeruvalt kell 12:10 on kooli sööklas ühissöömine.
  Õpetaja Ülari Kaibald
Viimati muudetud 19.10.2023.